Skola och utbildning.

Varför underpresterar svenska skolor?

”Education is the most powerful weapon you can use to change the world” (Nelson Mandela).

Svensk skola underpresterar, många skolor klarar inte sitt uppdrag. 25% av niondeklassarna får inte söka på de nationella programmen till gymnasiet. 20% av gymnasieeleverna misslyckas, med stora konsekvenser för individen och samhället.

Med åtta år i riksdagens utbildningsutskott har jag besökt 100-tals skolor, besökt ett 20-tal länder. Haft långa samtal med elever, lärare, rektorer och forskare. De har gett mig insikt, kunskap och tankar om vad som gått fel och hur vi bör agera för att tillsammans lösa skolans kris. Hur ska kommunala skolpolitiker agera?

Få ungdomar att må bättre, prestera bättre och gå igenom skolan för att få ett bättre liv. Jag kåserar och delar med mig av erfarenheter, visar på vägar. Det är mina åsikter, det kommer att skapa samtal, debatt och goda samtal för att gå vidare. Alla vill vi att våra ungdomar ska lyckas.

Vad blir konsekvenserna om skolorna i Sverige underpresterar?

Ett bra möte är ett möte du lämnar där du känner dig rikare, visare eller rentav gladare.

Hör av dig
michael@goodmeetings.se