Konsult, coach, utbildare

Michael
Svensson.

Brobyggare med lång erfarenhet som företagare och politiker. Konsult för goda möten och konstruktiva samtal.

Good meetings 


En förutsättning för bra arbetsklimat, goda relationer, utveckling och förändring är just ”Goda möten”. Ökad kunskap leder till brobyggande, förståelse och ett vänligt bemötande. Oavsett bransch, företag eller organisation, så är detta ett nödvändigt kitt. Det ger tid över för det viktiga, sätter fokus och det blir lättare att hantera energitjuvar Jag vet att detta är viktigt om man vill röra sig framåt. Personal/medarbetarna är en av företagets viktigaste resurser, mår de bra, mår företaget bra. Likadant är det i en organisation eller ideell förening.

Label #1
Label #2
Label #3
Label #4

Skriv in din emailadress!

Så håller jag dig uppdaterad om föreläsningar, utbildningar, erbjudanden om mat- & dryckesprovningar.

En förutsättning för bra arbetsklimat, goda relationer, utveckling och förändring är just ”Goda möten”.

Ett bra möte är ett möte du lämnar där du känner dig rikare, visare eller rentav gladare.

Hör av dig på michael@goodmeetings.se